Πρώτη συνάντηση του προγράμματος LIONHARE

Πρώτη συνάντηση του προγράμματος LIONHARE

Στις 15/9/2020, πραγματοποιήθηκε στα κτίρια του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη η πρώτη συνάντηση συντονισμού του προγράμματος, με τηλε-συμμετοχή των ομάδων εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα μέτρα προφύλαξης για την COVID-19.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούσαν τον συντονισμό των εργασιών του επόμενου χρονικού διαστήματος (2020-2021) και έγινε ενημέρωση από τους συντονιστές των ομάδων για την πορεία των εργασιών κάθε θεματικής ενότητας, καθώς και τυχόν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν στην εκτέλεση του έργου λόγω της πανδημίας.