ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΌΨΑΡΟΥ

Στα πλαίσια του προγράμματος μελετάται η χαρακτηριστική συμπεριφορά συνάθροισης του λεοντόψαρου, προκειμένου οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα να οδηγήσουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής και αλίευσης λεοντόψαρων.

Εδώ βλέπετε τη διαδικασία αιμοληψίας: Το ψάρι μεταφέρεται στην δεξαμενή αναισθησίας,  μετά μετράται το βάρος και το μήκος του και στη συνέχεια γίνεται η λήψη αίματος και το ψάρι μεταφέρεται στην μητρική του δεξαμενή. Ο σκοπός της αιμοληψίας είναι η μελέτη βιοχημικών παραμέτρων της φυσιολογίας του.