ΣΥΛΛΟΓΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΛΕΟΝΤΟΨΑΡΩΝ

Ζωντανά λεοντόψαρα συλλέγονται από συνεργάτες του ΕΛΚΕΘΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ζωντανά ψάρια μεταφέρονται στις δεξαμενές του εργαστηρίου φυσιολογίας του Παν/μιου Κρήτης για τη μελέτη της φυσιολογίας και της συμπεριφοράς τους.