Στοιχεία Έργου

Τίτλος

Ανάπτυξη καινοτόμων  μέτρων καταγραφής, χαρτογράφησης και περιορισμού των πληθυσμών των εισβολικών ειδών Λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) και Λεοντόψαρου (Pterois sp.) στις ελληνικές θάλασσες (ΟΠΣ) : 5049087

Ακρονύμιο

LIONHARE

Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

Διάρκεια

15/04/2020 – 14/04/2023 (35 μήνες)

Συντονισμός

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Συμμετέχοντες

ΕΛΚΕΘΕ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ